Bedriftsliga i e-sport

Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruk av din brukerkonto på bedrift.gg og vårt påloggingssystem «GGID». GGID er et felles innloggingssystem for nettstedene i Good Game AS og partnere.

Din avtalepart er Good Game AS (Org nummer 920 519 504 mva), Hegdehaugsveien 29, 0352 Oslo.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Ved registrering av brukerkonto må du oppgi en gyldig e-postadresse.

Dine personopplysninger blir ikke delt med tredjeparter.

Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos bedrift.gg som krever betalinger krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Good Game AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Good Game. Good Game AS vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice. Good Game har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettelig fra Good Games side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Good Game sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Generelle vilkår

Good Games produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Good Game påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Good Game AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Opplastet innhold

Good Game AS tilbyr sine brukere å laste opp filer som lagres på våre servere og distribueres på våre nettsteder.

Eksempler på dette er:

  • Profilbilde på brukerkonto

Som registrert bruker plikter du å påse at du har rettigheter til å benytte deg av innholdet du laster opp.

Som registrert bruker er du ansvarlig for at innholdet du laster opp ikke bryter med norsk lovgivning.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til support@goodgame.no.

Firmainformasjon

Good Game AS
Hegdehaugsveien 29
0352 Oslo
Org. nummer 920 519 504